घोषणापत्र

संसदीय खुलापन सम्बन्धी घोषणापत्र

संसदीय सुचनामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गर्नु हामी सबैको दायित्व हो| सुचनाको हक पारदर्शिता, संसदीय तथा सार्बजनिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा काम गर्ने सबैका लागि उपयोगी यो संसदीय खुलापन सम्बन्धी घोषणापत्रले खुला संस्कृतिको प्रबर्द्धन,संसदीय सूचनाको पारदर्शीता,संसदीय सुचनामा सहज पहुँच तथा संसदीय सुचनाको विद्युतीय बिधिबाट सम्प्रेषण गर्ने उपायहरु सुझाएको छ | अझ बढी पढ्नुहोस्...

मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु